Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

 

 

 

 

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Konieczność zmiany terminu udostępnienia informacji nakłada na DPS obowiązek powiadomienia wnioskodawcę o powodach opóźnienia  oraz  o terminie  w  jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak  niż  2 miesiące od  złożenia  wniosku. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

 

 

Liczba odsłon:2099
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2015-08-02 11:52:28
Treść wytworzył(a): Paweł Smogorzewski, 2011-07-03 22:26:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-06-05 14:03:43