Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

Wykaz kontroli

 

Kontrole 2023

 

Kontrole 2022

L.p.

 Nazwa organu kontroli

 Termin kontroli

 Zakres kontroli

1

Sędzia Sądu Rejonowego w Sopocie

 12.01.2022-12.01.2022

 art. 43 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 19.08.1994 

2

Urząd Miasta Sopotu

 12.04.2022-12.04.2022

 Zasadność zarzutów merytorycznych skargi z 02.11.2021

3

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie 

 04.07.2022 -04.07.2022

 Kontrola tematyczna i pobór próbek obiadu

4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

 26.09.2022 -26.09.2022 

 Kontrola sanitarna DPS

Kontrole 2021

L.p.

Nazwa organu kontroli

Termin kontroli

Zakres kontroli

1.

Sędzia Sądu Rejonowego w Sopocie

20.01.2021 -20.01.2021

Kontrola okresowa
Art. 43 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 19.08.1994r.

2.

Autoryzowany serwis GAZEX P.T. SIGNAL

16.03.2021

-16.03.2021

Kontrola systemu ASBIG, GAZEX

3.

Urząd Miasta Sopotu

14.07.2021

-21.09.2021

Gospodarka Finansowa ze szczególnym uwzględnieniem planowania i sprawozdawczości budżetowej

4. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

29.11.2021

-29.11.2021

Kontrola kompleksowa zakładu

Kontrole 2020

L.p.

Nazwa organu kontroli

Termin kontroli

Zakres kontroli

1

Sędzia Sądu Rejonowego w Sopocie

13.01.2020-13.01.2020

art. 43 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 19.08.1994

2

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie

17.01.2020-17.01.2020

Kontrola przestrzegania przepisów ppoż oraz sprawdzenie realizacji obowiązków decyzji PR.5580.8.11.4.1.3.2019.MG z dnia 16.04.2018r.

3

Autoryzowany serwis GAZEX P.T Signal

20.02.2020-20.02.2020

Kontrola systemu ASBIG GAZEX

4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

21.02.2020 -21.02.2020

Utrzymanie należytego stanu higienicznego

Kontrole 2019

L.p.

Nazwa organu kontroli

Termin kontroli

Zakres kontroli

1.

PHT „SUPON” S.A

16.01.2019 – 
16.01.2019

Kontrola roczna sprzętu P.Poż – Gaśnice + Hydranty

2.

Sędzia Sądu Rejonowego w Sopocie

18.01.2019 – 
18.01.2019

Kontrola okresowa
Art. 43 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 19.08.1994r.

3. Autoryzowany serwis GAZEX P.T. SIGNAL 08.02.2019 – 08.02.2019 Kontrola systemu ASBIG, GAZEX

4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

14.02.2019 -14.02.2019

Utrzymanie należytego stanu higienicznego

5. 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie

06.03.2019

-

08.03.2019

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

6. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Gdańsku

24.04.2019

-

 

Zgody z upoważnieniem

7. 

Urząd Miasta Sopotu

24.07.2019

-

 

Kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej 2018r

8. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

17.09.2019

-

17.09.2019

Pobór wody ciepłej z nadzoru w kierunku Legionelli

9.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

13.11.2019

-

13.11.2019

Ocena stanu sanitarno-higienicznego, ocena jakości żywienia 

10.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

14.11.2019

-

14.11.2019

Ocena stanu sanitarno – higienicznego, nadzór nad substancjami i mieszaninami chemicznymi oraz czynnikami biologicznymi w środowisku pracy

Kontrole 2018

L.p.

Nazwa organu kontroli

Termin kontroli

Zakres kontroli

1.

Sąd Rejonowy w Sopocie

05.01.2018 – 05.01.2018

Kontrola okresowa na podstawie Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 19.08.1994r.

2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

13.02.2018 – 13.02.2018

Utrzymanie należytego stanu higienicznego 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie 01.10.2018 – 01.10.2018 Kompleksowe „badanie żywienia”
4. P.T. SIGNAL 22.11.2018 – 22.11.2018 Kontrola okresowa systemu (kontrola kotłowni)
5. MOPS Sopot 07.12.2018 – 14.12.2018 Sprawdzenie jakości świadczenia usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających przez pracowników DPS w Sopocie wobec mieszkańców.
6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie 13.12.2018 – 13.12.2018 Sprawdzenie w zakresie, utrzymania należytego stanu higienicznego i przepisów BHP, nad czynnikami biologicznymi w środowisku pracy oraz nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami w obiekcie.

 

Kontrole 2017

L.p.

Nazwa organu kontroli

Termin kontroli

Zakres kontroli

1.

Sędzia Sądu Rejonowego w Sopocie

04.01.2017 – 04.01.2017

Wynikający z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 11.10.2012

2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

13.02.2017 – 13.02.2017

Stan higieniczno – sanitarny pomieszczeń

3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

08.03.2017 – 08.03.2017

Kontrola „bloku żywienia”

4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

30.06.2017 – 30.06.2017

Kontrola tematyczna

5.

Sędzia Sądu Rejonowego w Sopocie

17.07.2017 – 17.07.2017

Wynikająca z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 11.10.2012r.

6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

12.09.2017 – 12.09.2017

Pobór wody

7.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

27.09.2017 – 04.10.2017

Postępowanie z depozytami pieniężnymi mieszkańców DPS w Sopocie

8.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

14.11.2017 – 14.11.2017

Utrzymanie należytego stanu sanitarno – higienicznego –higiena pracy

9.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

16.11.2017 – 16.11.2017

Kontrola kompleksowa

 

Kontrole 2016

L.p.

Nazwa organu kontroli

Termin kontroli

Zakres kontroli

1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

19.01.2016 – 19.01.2016

Kontrola stanu sanitarno - higienicznego

2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

25.03.2016 – 25.03.2016

Zgłoszenie dot. grypy żołądkowej w DPS

3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

25.03.2016 – 25.03.2016

Zgłoszenie przypadków chorych z objawem wymiotów i biegunki

4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

04.04.2016 -04.04.2016

Tematyczna „bloku żywienia”

5.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – Wydział Polityki Społecznej

12.05.2016 – 13.05.2016

Zgodność zatrudnienia pracowników DPS w Sopocie z wymogami kwalifikacyjnymi od 01.01.2015 – 12.05.2016

6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

20.05.2016 – 20.05.2016

Należytego stanu sanitarno – higienicznego oraz warunków higieniczno-sanitarnych stanowiska pracy

7.

Sędzia Sądu Rejonowego w Sopocie

27.07.2016 – 27.07.2016

Wynikająca z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 11.10.2012 

8.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

13.09.2016 – 13.09.2016

Pobór wody ciepłej w kierunku badania

9.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

23.09.2016 – 23.09.2016

Kompleksowe „blok żywienia”

10.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

24.10.2016 – 28.10.2016

Sposób funkcjonowania oraz przestrzegania standardu  usług świadczonych przez DPS w Sopocie zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Kontrole 2015

L.p.

Nazwa organu kontroli

Termin kontroli

Zakres kontroli

1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

08.01.2015 – 08.01.2015

Kontrola stanu sanitarno - higienicznego

2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

25.03.2015 – 25.03.2015

Kontrola „bloku żywienia”

3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

22.10.2015 – 22.10.2015

Kompleksowa „bloku żywienia”

4.

Państwowa Inspekcja Pracy

10.11.2015 – 27.11.2015

Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy

 

Kontrole 2014

L.p.

Nazwa organu kontroli

Termin kontroli

Zakres kontroli

1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

03.01.2014 – 03.01.2014

Kontrola w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno - higienicznego

2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

28.01.2014 – 28.01.2014

Interwencyjna dot. wyżywienia mieszkańców

3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

24.06.2014 – 24.06.2014

Tematyczna – pobór próbek obiadu do badania laboratoryjnego

4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

13.11.2014 – 13.11.2014

Kompleksowa

5.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

20.11.2014 – 20.11.2014

Kontrola warunków higienicznych, zdrowotnych środowiska pracy

 

Kontrole 2013

L.p.

Nazwa organu kontroli

Termin kontroli

Zakres kontroli

1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

09.01.2013 – 09.01.2013

Kontrola stanu sanitarno - higienicznego

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk

11.03.2013 – 27.03.2013

Upoważnienie  Nr 1020130202731 z 29.01.2013

3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

04.04.2013 – 04.04.2013

Kontrola tematyczna „blok żywienia”

4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

11.04.2013 – 11.04.2013

Kontrola warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy

5.

MOPS Sopot

20.04.2013 – 20.04.2013

Wizytacja na okoliczność monitorowania zachowań mieszkańca

6.

MOPS Sopot

10.05.2013 – 10.05.2013

Wizytacja na okoliczność monitorowania zachowań mieszkańca

7.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

06.06.2013 – 06.06.2013

Kontrola w związku z wystąpieniem Clostridium Difficile

8.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

23.08.2013 – 23.08.2013

Kontrola stanu sanitarno - higienicznego

9.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

05.09.2013 – 05.09.2013

Kompleksowa „blok żywienia”

 

Kontrole 2012

L.p.

Nazwa organu kontroli

Termin kontroli

Zakres kontroli

1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

26.03.2012 – 26.03.2012

Ocena stanu sanitarno – higienicznego, ocena jakości żywienia

2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

08.05.2012 – 08.05.2012

Kontrola kompleksowa + pobór posiłku obiadowego

3.

Urząd Miasta Sopotu – Pełnomocnik Prezydenta ds. kontroli

08.05.2012 – 25.05.2012

Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej

4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

09.08.2012 – 09.08.2012

Ocena stanu sanitarno – higienicznego obiektu

5.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

12.09.2012 – 12.09.2012

Interwencyjna

6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

28.10.2012 – 28.10.2012

Tematyczna

 

Kontrole 2011

L.p.

Nazwa organu kontroli

Termin kontroli

Zakres kontroli

1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

13.01.2011 – 13.01.2011

Kontrola warunków higienicznych i zakładowych środowiska pracy oraz utrzymanie należytego stanu sanitarno – higienicznego obiektu

2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

07.06.2011 – 07.06.2011

Kontrola tematyczna + pobór próbek żywności posiłku obiadowego

3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

14.09.2011 – 14.09.2011

Stan sanitarno – higieniczny obiektu

4.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – Wydział Polityki Społecznej

19.09.2011 – 23.09.2011

Kontrola problemowa dot. standardu świadczonych usług

5.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

08.11.2011 – 08.11.2011

Kontrola doraźna – zapewnienie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców DPS

6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

09.11.2011 – 09.11.2011

Kontrola kompleksowa „bloku żywienia”

7.

Centrum Medyczne SOPMED Sopot ul. Chrobrego 6/8

28.11.2011 – 28.11.2011

Profilaktyka i nadzór medyczny nad pracownikiem

 

Kontrole 2010

l.p.

Nazwa organu kontroli

Termin kontroli

Zakres kontroli

1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

16.09.2010 -16.09.2010

Wizyta w związku z zatwierdzeniem zakładu i wpisem do rejestru zakładu

2

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - Wydz. Polityki Społecznej

29.09.2010 -04.10.2010

Standard świadczonych usług w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia

3

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

14.12.2010 – 14.12.2010

Kontrola kompleksowa zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego