Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

Zapytanie ofertowe na Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie kompleksowej usługi pogrzebowej na rok 2022

Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę pogrzebową w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia na dostawę określonych produktów (część 2 Środki ochrony indywidualnej, część 5 Środki do dezynfekcji, część 6 Artykuły papiernicze) na rok 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę określonych produktów, część 1, artykuły higieniczne na rok 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę określonych produktów, część 3, artykuły chemii gospodarczej na rok 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę określonych produktów, część 4, artykuły kosmetyczne na rok 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę określonych produktów, część 7, tonery i cartridge do drukarek na rok 2022

Zapytanie ofertowe na dostawy określonych produktów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (Część 1 Artykuły higieniczne, Część 2 Środki ochrony indywidualnej, Część 3 Artykuły chemii gospodarczej, Część 4 Artykuły kosmetyczne, Część 5 Środki do dezynfekcji, Część 6 Artykuły papiernicze, Część 7 tonery i cartridge do drukarek)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - część 6 Jaja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - część 9 pozostałe artykuły spożywcze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - część 8 Mrożonki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - część 7 Warzywa i owoce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - część 5 Ryby

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - część 4 Wędliny

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - część 3 Mięso

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - część 2 Nabiał

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - część 1 Świeże pieczywo, wyroby cukiernicze

Zapytanie ofertowe na dostawy produktów spożywczych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę leków na podstawie recept wystawianych przez lekarza, lub zamówionych przez Zamawiającego

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę leków na podstawie recept wystawianych przez lekarza, lub zamówionych przez Zamawiającego

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową usługę prania bielizny pościelowej wraz z transportem

Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę prania bielizny pościelowej wraz z transportem.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące sprzątanie terenu rekreacyjnego i pielęgnację terenów zielonych przy DPS Sopot

Zapytanie ofertowe na bieżące sprzątanie terenu rekreacyjnego i pielęgnacja terenów zielonych, przy Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Mickiewicza 49

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników DPS Sopot

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników DPS Sopot - 2022

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „ Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawności połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień i aparatów w budynku DPS.”

Zapytanie ofertowe na badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawności połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień i aparatów w budynku DPS  2021.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - telefony komórkowe 2021-2023

Zapytanie ofertowe na telefony komórkowe 2021-2023

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pośrednictwo pracy - 2021 rok

Zapytanie ofertowe - pośrednictwo pracy - 2021

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na rok 2021

 

Zapytania Ofertowe - Dz. żywienia na 2021

Zapytania Ofertowe - Dostawy 2021

Zapytania Ofertowe - Usługi 2021

 

Zawiadomienie o unieważnienu postępowania - Zmywarka

Zapytanie Ofertowe - Zmywarka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi pogrzebowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Artykuły higieniczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Chemia gospodarcza

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dezynsekcja Dezynfekcja Deratyzacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Artykuły spożywcze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Konserwacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Warzywa i owoce - mrożone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pieczywo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pranie pościeli

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ryby

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Tonery i cartridge

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - warzywa i owoce

 

Zapytanie ofertowe - Usługi

Zapytanie ofertowe - Artykuły higieniczne, chemia, tonery

Zapytanie ofertowe artykuły spożywcze

Zapytanie ofertowe - Dezynsekcja Dezynfekcja Deratyzacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi telefonii komórkowej

Usługi telefonii komórkowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów higienicznych w 2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów chemii gospodarczej 2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi pralnicze w roku 2019

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę artykułów spożywczych na 2019r.

Zapytanie ofertowe - rozbudowa systemu przyzywowego

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług telefonii komórkowej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telefonii komórkowej

Klauzula informacyjna RODO