Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

Wezwanie do odbioru depozytu

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pani Lidia Bańka (JPG, 0,3 MB)

 

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pani Urszuli Gabrieli Nawrockiej (JPG, 0,3 MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pani Janina Żwańska (JPG, 0,3 MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pani Anna Szymczak (JPG, 0.3 MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pani Rozalia Witkowska (JPG, 0.3 MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pan Leon Dzenisch (JPG, 0.3 MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pani Anny Jesionowskiej (PDF, 0.4MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pani  Eugenii Wijatkowskiej (PDF, 0.4MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pani Gabrieli Niemojowskiej (PDF, 0.4MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pana Gerarda Budnarowskiego (PDF, 0.4MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pani Helenie Żuczek (PDF, 0.4MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pani Jadwigi Piekarskiej (PDF, 0.4MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pana Józefa Wierzby (PDF, 0.4MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pani Justyny Hrycyszyn (PDF, 0.4MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pani Małgorzaty Białki (PDF, 0.4MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pani Mieczysławy Bzymk (PDF, 0.4MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pani Reginy Gruchały (PDF, 0.4MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pani Urszuli Prasał (PDF, 0.4MB)

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: Pani Wiesławy Kupieckiej (PDF, 0.4MB)