Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

Majątek trwały będący w posiadaniu DPS Sopot według stanu w okresie 31.12.2010 - 01.01.2022

Majątek trwały na dzień 31.12.2022

Nazwa grupy

Wartość początkowa

Budynki

12.805.553,04

Urządzenia techniczne

66.856,89

Środki transportowe

0,00

Pozostałe środki trwałe

50.498,92

Środki trwałe w budowie

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

Ogółem

12.922.908,85

 

Majątek trwały na dzień 31.12.2021

Nazwa grupy

Wartość początkowa

Budynki

13.261.986,47

Urządzenia techniczne

6.543,32

Środki transportowe

0,00

Pozostałe środki trwałe

43.951,54

Środki trwałe w budowie

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

Ogółem

13.312.481,33

 

 

Majątek trwały na dzień 31.12.2020

Nazwa grupy

Wartość początkowa

Budynki

13.718.419,90

Urządzenia techniczne

0,00

Środki transportowe

0,00

Pozostałe środki trwałe

67.519,11

Środki trwałe w budowie

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

Ogółem

13.785.931,01

 

Majątek trwały na dzień 31.12.2019

Nazwa grupy

Wartość początkowa

Budynki

14.174.853,33

Urządzenia techniczne

10.073,12

Środki transportowe

0,00

Pozostałe środki trwałe

22.904,97

Środki trwałe w budowie

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

Ogółem

14.207.831,42

 

 

Majątek trwały na dzień 01.01.2018

Nazwa grupy

Wartość początkowa

Budynki

15 087 720,19

Urządzenia techniczne

0,00

Środki transportowe

0,00

Pozostałe środki trwałe

8 925,35

Środki trwałe w budowie

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

Ogółem

15 096 645,54

 

Majątek trwały na dzień 31.12.2017

Nazwa grupy

Wartość początkowa

Budynki

15 087 720,19

Urządzenia techniczne

0,00

Środki transportowe

0,00

Pozostałe środki trwałe

8 925,35

Środki trwałe w budowie

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

Ogółem

15 096 645,54

 

Majątek trwały na dzień 31.12.2016

Nazwa grupy

Wartość początkowa

Budynki

15 544 153,62

Urządzenia techniczne

0,00

Środki transportowe

0,00

Pozostałe środki trwałe

10 055,41

Środki trwałe w budowie

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

Ogółem

15 554 209,03

 

Majątek trwały na dzień 31.12.2015

Nazwa grupy

Wartość początkowa

Budynki

16 000 587,05

Urządzenia techniczne

0,00

Środki transportowe

0,00

Pozostałe środki trwałe

13 015,61

Środki trwałe w budowie

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

Ogółem

16 013 602,66

 

Majątek trwały na dzień 31.12.2014

Nazwa grupy

Wartość początkowa

Budynki

16 457 020,48

Urządzenia techniczne

0,00

Środki transportowe

34 131,53

Pozostałe środki trwałe

46 521,69

Środki trwałe w budowie

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

Ogółem

16 537 673,70

 

Majątek trwały na dzień 31.12.2013

Nazwa grupy

Wartość początkowa

Budynki

16 913 453,91

Urządzenia techniczne

6 148,80

Środki transportowe

71 365,93

Pozostałe środki trwałe

124 236,73

Środki trwałe w budowie

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

Ogółem

17 115 205,37

 

Majątek trwały na dzień 31.12.2012

Nazwa grupy

Wartość początkowa

Budynki

17 369 887,34

Urządzenia techniczne

30 744,00

Środki transportowe

108 600,33

Pozostałe środki trwałe

205 724,47

Środki trwałe w budowie

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

Ogółem

17 714 956,14

 

Majątek trwały na dzień 31.12.2011

Nazwa grupy

Wartość początkowa

Budynki

17 826 320,77

Urządzenia techniczne

55 339,20

Środki transportowe

145 834,73

Pozostałe środki trwałe

287 212,21

Środki trwałe w budowie

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

Ogółem

18 314 706,91

 

Majątek trwały na dzień 31.12.2010

Nazwa grupy

Wartość początkowa

Budynki

0,00

Urządzenia techniczne

79 934,40

Środki transportowe

183 069,13

Pozostałe środki trwałe

354 990,81

Środki trwałe w budowie

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

Ogółem

617 994,34